DEVETNICA

(Priprava na blagdan Gospe od Karavaja, počinje u zadnju nedjelju ožujka)


Prvi dan


1. Praslavna Kraljice neba i zemlje, ti si se blizu Karavađa ukazala Ivanici koja je svoj rad združila s molitvom. Pomozi nam da brinući se za bolji život na zemlji, ne zaboravimo izgrađivati svoj duhovni život.
Zdravo Marijo... (3 puta)

2. Presveta Djevice, ti si ukazala posebnu naklonost Ivanici koja ti je bila vjerna u pobožnosti i molitvi. Daj svima nama uvijek budemo vjerni i tvome Sinu Isusu držeći ustrajno njegovu nauku i zapovijedi.
Zdravo Marijo... (3 puta)

3. Majko Marijo, najmilija ti je vrlina u Ivanice bila njezina čvrsta i postojana ustrpljivost u tolikim životnim nezgodama. Pomozi i nama da ustrpljivo podnosimo sve teškoće, uvrede i nerazumijevanje.
Zdravo Marijo... (3 puta)


MARIJA U POVIJESTI SPASENJA

Blagoslovljen da si Bože, Gospodaru svijeta i Voditelju povijesti!

Učinio si da ovaj svijet odsijeva ljepotom, a kao krunu stvorenja čovjeka si sazdao.

Obdario si ga umom da otkriva tajne prirode, u srce si mu ljubav ulio da s drugima u miru i radosti živi. Pozvao si ga na punini života- u Kristu. Zato si dao da se rađaju ljudi koji su tu povijest svojim zalaganjemgradili i spremno odgovarali tvome pozivu. A i onda kad su odustajali od tvog nauma, na svoj si ih put nanovo vraćao. U punini vremena dao si nam kao dar Mariju,žženu, koja je označila vrhunac i prekretnicu povijesti, Mariju, koja je svojom vjerom Tebi odgovorila i iz čijeg je tijela satkan Tvoj Jedinorođenac, naš Spasitelj. U njoj si i nas pozvao da tu povijest nastavljamo.tebe zato molimo, da u povijesti svjesno živimo, da na tvome djelu spasa surađujemo i danaspridonesemo da djelo Tvoga Sina, djelo ljubavi i spasenja, postane stvarnost. Tebe molimo da ta povijest spasa ne prastane, već da se za nju svatko od nas iskreno i spremno založi, i da događaj Krista zahvati sav svijet i postane naša zbilja, kako bi rodoslovlje naših obitelji u sebi imalo ljudi vrijednih i požrtvovnih, suradnika tvoga Duha i spasitelja braće ljudi.


Pod tvoju obranu ...
Litanije ...

Drugi dan


1. Ti si, o velika Kraljice svega svijeta, svojim ukazanjem počastila Ivanicu, dok je boravila na osamljanom mjestu. Time i nama pokazuješ kako je dobro povući se u samoću, dalje od buke svijeta. Daj da zavolimo tišinu, samoću i sabranost kako bismo bolje čuli Gospodina koji nam govori u tajnosti srca.
Zdravo Marijo ..... (3 puta)

2. Ti si se, Marijo, prikazala Ivanici dok je bila zokupljena svojim poslom. Time nam pokazuješ da nas rad ne udaljuje ni od tebe ni od Boga. Ukloni od nas svaku besposlicu i ljenost. Neka nam Gospodin blagoslovi trug i posao, da nam bude koristan za ovaj život i za vječnost.
Zdravo Marijo ......

3. Ti si, ljubezna Djevice, uslišala Ivanicu dok ti se usrdno molila u vrućoj potrebi. Time i nas učiš da ustrajno i od srca molimo. Zaklinjemo te, isprisi nam od Gospodina one darove i vrline koje su nam najpotrebnije.
Zdravo Marijo .........


BEZGREŠNA

Gospodine, svijet si stvorio i odredio da se razvija. U njemu je nikla i klica života i ovu našu zemlju obdarila biljem i svim živinama. Čovjeka si umom obdario i u srce mu ljubav unio. A u punini vremena poslao si svoga Sina da nas sve ujedini i stvori novo bratstvo među ljudima,bratstvo prožeto njegovim Duhom, Duhom koji unosi ljubav u svijet a zlo u svijetu umanjuje. Ti si, Gospodine, htio da to prva ostvari Marija. Odvijeka si naumio da ona bude s Kristom najtješnje povezana. Zato si učinio da ona bude početak novog roda, da bude bezgrešna, jer je samu ljubav unijela u svijet, da ne bude grijehom okaljana jer je postala majkom svih živih. Učinio si je miljenicom svojom i među svim ženama blagoslovljenom.

Danas ti upravljamo molbu:
Daj da i mi budemo više usmjereni prema Kristu, s ljime povezani, ispunjenoi njegovim Duhom, da tako stvaramo domovinu novog života, a zlo izgonimoiz svijeta. Posebnu ti molbu upravljamo az one koji se krštavaju za Krista. neka rastući u ovom tjelesnom životu, u njima bude sve jači novi, Kristov život i da taj život šire svijetom.


Pod tvoju obranu .......
Litanije ......................


Treći dan

1. Kako si se sjajna i veličanstvena ukazala Ivanici, o Marijo! A kako si tek u nebu lijepa! Molim te, pomozi mi da sveto živim i da s tobom jednom uživam lijepom u raju.
Zdravo Marijo ........

2. Kako si se milostiva i blaga ukazala Ivanici, o Majko Marijo! Kako je tvoje ljubezno majčinsko srce! Daj da i ja ljubim tebe iBoga više nego išta na svijetu.
Zdravo Marijo .........

3. Kako si utješne riječi govorila dobroj ivanici, o mila Gospe! Priznajem da je moje srce bilo često tvrdo i bešćutno prema bratu bližnjemu. Odlučujem ovdje pred tobom da nikoga neću vrijeđati svojim lođim vladanjem.
Zdravo Marijo ..........

MARIJA ŽENA


Dobar i darežljiv si,Bože! Muškarcu si udijelio družicu života, da mu bude suradnica i pomoćnica. Njoj si dao srce koje je otvoreno Životu, koje ljubavlju obdareno, postaje jeka tvoje ljubavi, htio si da žena bude trajan blagoslov svijetu.a u punini života dao si nam ženu Mariju. Ona je uvijek bila tebi otvorena vjerom, postala je majkom novog života. Ona je tvoja vjerna službenica koaj je unijela u svijet Dar života. Nju si nam postavio znakom nade da i mi svi postignemo ono što si na njoj ostvario. Molimo te, pošalji i danas našem narodu žena koje će biti službenice života i ljubavi. Pošalji žena koje će biti majke živih i postati nada našem narodu. Učini da, poput Marije, žene i majke budu otvorene Daru života, da nikada ne gube vjere u tvoju Ljubav već da budu jeka tvoje dobrote i vjernosti i tako postanu blagoslov našemu narodu. Gospode, tebi zahvaljujemo za svaku suzu i napor svojih majki i supruga, za svaku brigu i požrtvovnost njihovu u našim obiteljima. Zahvaljujemo ti za žene našega naroda koje rađaju i prenose život, koje unose toplinu u svijet gdje vlada led tvrdoće, u srca ljudi koja su često puna nerazumijevanja i prezira. Gospode, djelitelju života, budi blagoslovljen sada i u vijeke!


Pod tvoju obranu .........
Litanije .........................


Četvrti dan

1. Milostiva naša Zagovornice, ti si nam često objavila kako Gospodina vrijeđaju grijesi svijeta. O Djevice blagoslovljena, neprestano za nas moli, moli za nas grešnike, da se obratimo i izbjegnemo kazni koju s pravom zaslužujemo.
Zdravo Marijo ............

2. Sveta Marijo, ti si nas često poticala da razmišljamo o muci i smrti tvoga Sina Isusa. Neka nam se u srcu duboko utisnu njegove rane, da nam suša bude oprana i okrijepljena njegovom Krvlju.
Zdravo Marijo ..............

3. Preslavna naša Kraljice, t isi izjavila želju da te slavimo i častimo. To si i zaslužila! Evo ti se zato svim srcem posvećujemo. Kao tvoja prava djeca odlučujemo čuvati se svega onoga što ti nije drafo, a činiti samo ono što je ugodno i po volji Gospodinu.
Zdravo Marijo ............


MARIJA - SLUŽBENICA RIJEČI


Mudar si i providosan, Bože, Tvorče svijeta i Voditelju povijesti ljudskoga roda. Riječju si svojom vodio narod, po prorocima si ga usmjeravao novim putovima, koji nam je donio konačnu Riječ spasenja. Izabrao si i Mariju koja je bila poslušna Tvojoj riječi, i koja je svojom spremnošću omogućila da Riječ Života odjekne među nama. Zahvaljujemo ti, Bože. Za svaku tvoju spasiteljsku riječ koja je u povijesti izgovorena, za svaku tvoju riječ koja nam je u Pismu sačuvana i koja se naviješta u našim zborovima. Tebe molimo: daj da ostanemo vjerni tvojoj riječi, da poput Marije o njoj razmišljamo te tako tvoja Riječ u nama postane život, da po nama odjekne u svijetu. Molimo te, da se toj riječ nikada ne iznevjerimo, već daj da njoj jedinoj služimo iza njom uvijek žeđamo. Svojom si riječju, gospodine, svijet stvorio, i učinio si da ona tijelom postane: ne zapusti nas ni danas, već daj da joj budemo poslušni i da po nama i danas ona stvara bolji život. Da se i danas tvoja Crkva njome hrani i njome nahranjena da svijetu prenosi riječ života.

Pod tvoju obranu ............
Litanije .............................


Peti dan

1. Sretna li je bila siromašna Ivanica koja je imala sreću s tobom razgovarati i primiti tvoj blagoslov, nebeska naša Majko! Molimo te pouzdano da blagosloviš i naše srce, našu dušu, naše ukućane, naš imetak, naš rad i trud, da bismo ostvarili mir i zadovoljstvo i sreću.
Zdravo Marijo ...................

2. Blagoslovljena li je bila tvoja prisutnost, odabrana Božja Majko! Molimo te, daj da tvoja prisutnost dovede Boga u naš život, da nas promijeni i posveti.
Zdravo Marijo .................

3 Sveto li je ono mjesto gdje je Ivanica molila, prečista Djevice! Daj da zavolimo mjesta gdje ćemo ti se moći moliti i u tišini slušati glas Gospodnji.
Zdravo Marijo ...............


MARIJA – VJERNICA


Premudar i predobar si Bože, Spasitelju naš. U davnini si Abrahama pozvao da pođe na put u nepozanto i postao si mu saveznikom. I onda kad te tvoj narod napuštao, nikada ga nisi ostavljao, već si u njemu uvijek nalazio vjerni ostatak, koji du u tebi tražili i nalazili spas. Danas ti zahvaljujemo za vjeru kojom je Marija odgovorila na tvoju riječ. Zahvaljujemo ti za njezino povjerenje kojim se na tebe oslanjala. Tebe je tražila i uvijek ti je vjerna ostala. Molimo te i za vjeru današnjih ljudi: za vjeru mladih koje zoveš da ostvare svoj život i za vjeru starih koji se nalaze na rubu putovanja: nek se na te oslone, a Ti im budi budućnost. Molimo te i za vjeru nuževa i žena koji grade život: da ne sustanu i da se ne smalakše u vjeri, već da uvijek iznova tebe traži, tvoku riječ sluša i s povjerenjem se u tebe pouzdaje. Molimo te i za svoju vjeru: nek ne bude to vjera riječi, već vjera života, vjera povjerenja i oslona na tebe, vjera koja samo tebe traži i koja ostaje otvorena tvome Duhu koji nas danas želi povesti naprijed. Ostani nam oslonac. Ti nam budi Život koji ćemo tražiti i snaga koja će nas pratiti. Ti, Prisutni i uvijek dobri Oče, pomozi da se od Tebe ne odjelimo već da se i « protiv nade » na tebe uvijek oslanjamo i u Tebi postignemo puninu Života te jednom zauvijek budemo ukorjenjeni u Ljubavi – u tebi, Bogu svome.


Pod tvoju obranu ...........
Litanije ...........................


Šesti dan

1. Što sve može učiniti onaj koji tebe sluša, Gospe moja?! Neznatna i siromašna seljanka propovijeda o tebi s takvim žarom da je sav narod sluša, vjeruje i plače od uzbuđenja. Djevice sveta, daj da i ja budem pronositelj tvoje slave. Bit ću tvoj apostol u svojoj obitelji,među rodbinom i prijateljima.
Zdravo Marijo ..............

2. Netom su vjernici čuli Ivanicu kako propovijeda događaj, odmah su potrčali na mjesto gdje si se, Majko presveta, čudesno pokazala. I mi ćemo često i rado dolaziti u tvoje Svetište, izkazivajući ti djetinju ljubav i odanost.
Zdravo Marijo ...............

3. Mnogo je bilo onih koji su priznavali tvoje čudesno ukazanje, ali je bilo i onih koji su se protivili i nijekali istinu. Ne dopusti da budemo tako tvrdokorni ni mi ni itko drugi, već da budemo umom i srcem vjerni.
Zdravo Marijo .................


MARIJA DJEVICA


Gospodine, čovjeka si pozvao da živi s drugima i da tvoju ljubav unosi u svijet. Pozivaš ga da se zla ostavi i da surađuje u spasenju što ga neprestano nudiš ljudima. Krista si nam poslao da živi među nama, da svijetu dade svoga Duha koji od svih ljudi stvara jedino tijelo, novi rod koji s tobomsklapa savez i tako širi tvoju ljubav. Mi ti, Gospodine, zahvaljujemo što si dao da ga Marija svijetu rodi ne voljom muževljevom nego Duhom Svetim. Upravljamo ti svoju molbu: ne daj da se zlo oko nas širi kao klica zarazna, već nek među ljudima bude onih što tebe spoznaju i priznaju, što ti vjerni uvijek ostaju i tvoga Duha ne izdaju. Molimo te da uvijek bude sve više onih koji su tebi vjerni, koji se u tebe pouzdaju, koji i u muci i patnji radost osjećaju i oko sebe šire.


Pod tvoju obranu .........
Litanije .........................

Sedmi dan


1.Čudio se onaj svijet vrelu žive vode, što je izbio nakon ukazanja, preslavna Djevice. Marijo, ti si ono neiscrpno vrelo milosti koje nas neprestano napaja. U tebe ćemo se ugledati, da budemo sveti i pravedni.
Zdravo Marijo ............

2. Čudili su se tvoji štovatelji kad su vidjeli suhu granu kako je pozelenila i procvjetala u onom vrelu. Marijo, ti si ona grana u cvijeću vrilina, ti si ona grana koja je u svijetu dala Isusa, blagoslovljeni plod tvoje utrobe. Nek i nama duša bude ukićena vrlinama kako bi se tvoj Sin Isus porodio i nastanio u nama.
Zdravo Marijo ................

3. čudnovat je bio i onaj sjaj svjetlosti u tvome vrelu. Marijo, morska zvijezdo, svojom nas svjetlošću vodi kroz čitav naš život, da nadvladamo sve opasnosti i sretno prispijemo u luku vječnosti.
Zdravo Marijo ...................


MAJKA KRISTOVA


Zahvaljujemo Ti, Gospodine, za život što ga primismo: za krv koja kola u našim žilama i za srce što kuca u našim grudima. Ti si nam dao zrak koji dišemo i hranu koja nas jača. Htio si, Gospodina, da imamo um kojim svijet istražujemo. Ljubav si nam u srce usadio da se otvorimo braći ljudima. U svome Sinu, Gospodinu našemu, pozvao si nas da ljubavlju obasipamo sve ljude i izgrađujemo novi svijet svijet koji ima novi život – što se dobiva kad se «svoj život» daje za druge i «krv proljeva za druge», jer to je život koji uništavqa zlo i svijetu dariva radost, sreću i spasenje. Zahvačljujemo ti, Gospodine, što si htio da taj život od Marije poteče i što si nas sve pozvao da surađujemo u izgradnji toga novog svijeta, novog života koji je započeo u noj i tako se uzdignemo iznad pukog života tijela i postanemo djeca Duha tvoga Sina. I molbu ti danas upravljamo:za sve naše majke koje su nam život dale i ljubavi nas Kristovoj prve učile. Molimo te, da i današnje žene rađaju nove živote, da se ne boje djece, već da doprinesu rastu novoga svijeta što je s Kristom započeo.


Pod tvoju obranu ............
Litanije ............................

Osmi dan


1. Djevice moguća i milostiva, ti si u svome Svetištu u Tisnome udjelila mnoge milosti svojim štovateljima. Srdačno te molimo, udjeli i nama sve što je potrebno za duhovni i materijalni napredak.
Zdravo Marijo .....................

2. Djevice vjerna, ti si svojim zagovorom kod Gospodina mnogima isprosila vid bilo tjelesni bilo duhovni. Možda je i moj duh zaslijepljen. Zato te molim, daj da uvidim pravi životni put i da njime idem sve do raja.
Zdravo Marijo ........................

3. Djevice presveta, ti si na ovome mjestu mnogim gluhim povratila sluh.molimo te, daj da vjerno slušam Božju riječ, da budem pažljivna Božji poziv i da bez otazanja i radosno izvršavam njegovu volju.
Zdravo Marijo ........................

MARIJA I NAŠ NAROD


Veliki i svesilni Bože! Poviješću si ljudskom uvijek upravljao, u njoj si podizao ljude koji su tvoj naum ljubavi ostvarivali i u Duhu Tvome vjerno služili. Tebi zahvaljujemo i za sve one koji su našu hrvatsku povijest gradili. Zahvaljujemo i za njihovu vjernost tvome Sinu, i za njihove napore i trud za boljitak našega naroda.za sve njihove muke da narod održe na okupu i spriječe njegovu propast. Zahvaljujemo ti za rad seljaka, muke rudara, za napore intelektualaca i nesebičnost malih ljudi što nezapaženo grade ovu domovinu. A danas te molimo: da u ovom narodu bude ljudi vjere, koji neće zdvajati i plakati nad teškoćama koje nas pritišću. Da bude ljudi koji će se poput Marije staviti posvema u tvoju službu. Molimo te naročito za naše radnike u tuđini: da ne zaborave rodnu grudu i narod iz kojeg su nikli. Za naše majke koje se boje rađati: da poput hrabrih majki iz prošlosti našega naroda budu majke živih bića i službenice života - sada, u ovom trenutku kad osjećamo umiranje svoga roda. Novi je život nikao iz Marijina krila. Neka se novi život rađa i u našim obiteljima. Ti , svemogući Bože, Gospodaru života i Voditelju naroda, Ostani nam i sada vjeran i daj nam nove majke koje će s tobom spasiti naš narod.


Pod tvoju obranu ..................
Litanije ..................................


Deveti dan

1. Marijo, velik je broj onih koji su bili zavedeni zlom, ali kad su došli do tvog Svetišta oslobodili su se. Mila moja Majko, obrani me od zlog neprijatelja, da se obratim, pomirim s Bogom i s ljudima i idem putem dobra.
Zdravo Marijo .............

2. Gospe presveta, mnogi na času smrti uviđaju da im staje samo Bog i ti. Svi čemo jednom ostati sami, bez ičije pomoći. Molimo te, Majko milosrđa, da u tim časovima odagnaš od nas strah i zle misli i da nas povedeš svome Božanskom Sinu Isusu.
Zdravo Marijo ................

3. Sveta Marijo Majko Božja, najveću milost koju od tebe prosimo jest naš vječni spas. Spremni smo biti i siromašni i bolesni, poniženi i mučeni, samo da se spasimo. Moli za nas svoga Sina. Spremni smo radije stoput umrijeti nego li sagrijeiti. Tako se nadamo biti s tobom i s Bogom u vijeke vjekova. Amen.
Zdravo Marijo ...............

OTVORENOST BUDUĆNOSTI

Blagoslovljen da si Bože naš Oče! Ti u Kristu okupljaš svoj naros i daješ mu predstojnike koji naviještaju Riječ i postaju vez jedinstva.molbu ti za njih upravljamo: za naše biskupe i svećenike, za naše bogoslove i vjeroučitelje. Daj da uvijek ostanu vjerni tvojoj Riječi i službenici tvoga nauma, da Duha ne gase i ne boje se budućnosti kojoj nas vodiš. Daj da popur Marije budu osjewtljivi na potrebe ljudi koje predvode i kojima su sakramenat tvoga spasenja. Neka nikoga ne odbace ni preziru, već posebnu brigu i ljubav iskazuju onima koji lutaju i koji te traže. Gospodine, uvijek si podizao ljude koji su kao proroci vodili svoj narod naprijed. Neka i danas bude takvih. Marije je vjerom bila otvorena budućnosti i tebi se potpuno predala. Gospodine, Oče naš, daj da predstojnci vjere budu stalno otovreni tvome duhu i bliski ljudima koji te traže. Tvoj Riječ i tvoj Duhneka obnovi i osvježi svijet i bude znak tvoje ljubavi.


Pod tvoju obranu utječemo se, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli uvijek oslobodi, Djevice slavna i blagoslovljena. Gospođo naša, zagovornice naša! Gospođo naša, posrednice naša, zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči.


GOSPINE POHVALE ILI LITANIJE

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče, nebeski Bože, smiluj se nama.
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj se nama.
Duše Sveti, Bože, smiluj se nama.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj se nama.

Sveta Marijo, moli se za nas.
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica
Majko Kristova,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista
Majko neoskrvljena,
Majkonepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko dobrog savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Djevice premudra
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju davidov,
Tornju bjelokosti,
Kućo zlatna, škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezo jutarnj,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grešnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučanika,
Kraljice priznavalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnoga začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice mira.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

Moli za nas, sveta Bogorodice, da budemo dostojni obećanja Kristovih.

POMOLIMO SE

Gospodine, Bože, ponizno te molimo da nam budeš uvijek u pomoći darom svoje milosti. Kao što pobožno slavimo uspomenu prikazana tvoje svete Make, tako nam udjeli po njezinu zagovoru da se oslobodimo svakog zla, da je neprestano i srdačno hvalimo i da zaslužimo vječni život na nebesima. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

OSTALE MOLITVE GOSPI OD KARAVAJA


1. Presveta Gospe, ti si se ukazala skromnoj Ivanici koja se u nevolji i žalosti obratila i u tebi i u te položila svu svoju nadu. I ja se u svojim potrebama pouzdano obraćam Tebi. Pomozi mi da nadvladam zlo i napredujem u dobru.
Zdravo Marijo ...................

2. Blažena Djevi Marijo, ti si se ukazala Ivanici dok je čupala travu za svoje blago. Nastojat ću i ja biti marljiv u svom poslu. Strpljivo ću podnositi trud i dosadu. Kao pravi kršćanin ispunjavat ću svoje dužnosti.
Zdravo Marijo .....................

3. Velika Kraljice neba i zemlje, ti is se ukazala skromnoj Ivanici koja nije bila poznata i glasovita među ljudima, ali je tebi bila draga zbog svoje poniznosti. I ja ću paziti na svoje vladanje, da se ne izdižem iznad drugih. Da udovoljim radije drugima nego sebi. Da živim nevino i skoromno.
Zdravo Marijo....................

4. Milostiva Majko, ti si rekla Ivanici neka ljudi čine pokoru za svoje grijehe. Zbog svojih grijeha činit ću djela pokore i milosrđa. Obratit ću se i popraviti, da tako postignem oproštenje i vječni život.
Zdravo Marijo .................

5. Djevice prečista, ti si se u Karavađu prikazala u bjelini, da nam pokažeš ljepotu čiste duše. Pomozi mi, velika Djevice, da uvijek budno pazim na svoju nutarnju čistoću, posebno na nevinost duše.
Zdravo Marijo .................

6. Djevice premudra, ti si svojim ukazanjem ostavila pečat svoje dobrote i svetog života. Obećajem ti da će i moje riječi, misli, želje i djela biti slični tvojima i odraz toga života.
Zdravo Marijo ......................

7. Moćna Kraljice, ti si učinila da je poteklo vrelo žive vode koja krijepi i liječi. Otvori, molim te, i u mom srcu vrelo kreposti i dobrih djela, da u meni ozdravi ono što je bolesno, ojača ono što je slabo, oživi ono što je zamrlo.
Zdravo Marijo .................

8. Djevice vjerna, ti svojim ukazanjem hoćeš pobuditi u svijetu vjernost i pobožnost.obećavam tida će u meni rasti ljubav, vjera i pouzdanje. Bit ću ti uvijek zahvalan za tolika tvoja dobročinstva. Ne dopusti da s eiznevjerim tom obećanju.
Zdravo Marijo .................

9. Premila Gospe, jedna je tvoja slika iz Karavađa prenešena u Tisno, i ti si potakla pobožne duše da tebi u čast sagrade Svetište. Ispuni mmi srce željom da rado pohađam tvoje Svetište, da ti iznesem jade svoga života, da se pridružim mnoštvu pobožnih hodočasnika ida te molitvom i pjesmom slavimo posvuda i uvijek. Amen.
Zdravo Marijo ..................

MARIJINA SVETIŠTVA

Dobri Oče i Čovjekoljupče, Bože! Prisutni i životvorni Spasitelju! Tvoje je naum da ljude u jedno sabereš te jedinstvo i mir rodu ljudskome osiguraš u Kristu, Pomiritelju i Mironoscu našemu. Zato si svojemu narodu Staroga saveza obećao novu domoviu i u nju si ga doveo. Prikazivao si ljidima mjesta tvoje prisutnosti: dao si da se šator podigne i Hram sagradi. A po tvome Sinu Isusu došao si k nama da nas sabereš u jedno. Marija je tada bila Hram tvoje nazočnosti, jer ti si u njoj sazdao svoje boravište. Kasnije si htio da ljudi nanovo podižu hramove i posvećuju ih Mariji.tako si i u našem naroodu dao da se podignu mnoga mjesta: Marija Bistrica, Trsat, Olovo, Sinj, Tekija, Tisno, Vrpolje ... Sva su ta mjesta zank tvoje prisutnosti i tvoga djelovanja. Zahvaljujemo ti što su ta mjesta bila znakovi vjere i izvor spasenja u mnogim teškoćama. Zahvaljujemo ti što su ona okupljala naše pređe, čuvala njihovu vjeru i izbijala ih u jedno. Molimo te da nas ni danas napustiš. Budinam blizu u svetim mjestima. Nek se u tim domovinama molitve čuje tvoja Riječ i osjeti svemoćna i milosna tvoja Desnica. No danas ti i ovu molbu upravljamo: Stan svoj sagradi u nama. I nas, poput Marije, učini svojim boravištem. Da budemo nosioci tvoga Duha. Da osjeni njegovom silom tebe unosimo u svijet. Da širimo tvoiju blagovijest, da Krist bude prisuran. U našim tvornicama gdje nas zaglušuje buka strojeva. U našim kućama gdje odjekuje glas radija i televizije. Neka se čuje i tvoj glas i tvoja Riječ. Daj sa ti ostanemo vjerni sada i u budućnosti.

TRODNEVNICA

Prvi dan

O Presveta Djevice, tvoja je dragocijena slika prenešena iz Karavađa u Tisno gdje je podignuto tvoje Svetište među nama. Ti si Majka Božje milosti, preko tebe Bog obilno dijeli svoje milosrđe. Molim te za sebe, jer mi je potrebna tvoja pomoć. Tolikima si već ublažila nevolje i otrla suze. Sjeti se i mene i skini sa mene svako zlo duše i tijela, Majko moja, Majko draga, Majko sveta.
Zdravo Marijo ........

Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo,tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusua, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Drugi dan

O Djevice slavna od Karavaja, evo me pred tobom u nadi i iščekivanju. Moja je potreba velika. Duša mi stanje pod teretom boli. Srce mi plače u tjeskob. Nitko mi od ljudi ne može pomoći. Ali, ti možeđ! Ti si nada izgubljenima, utjeha žalosnima, pomoćnica kršćana!
Iz ove suzne doline uzdižem svoje oči k tebi poput pobožne Ivanice. Ti, koja satireš zlo, očuvaj i mene od svakoga zla! Ti, koja satireš zlo, očuvaj i men od svakoga zla! Ti, koja svima majčinski pomažeš, pomozi i meni da hrabro nadvladam poteškoće! Ti, koja daješ svijetu život po svom Sinu, daj i meni po njemu mir, zdravlje, milost i ljubav.
Zdravo Marijo ........
Zdravo Kraljice .......

Treći dan

O Djevice moguća, kome da se obratim ako ne tebi?! Uvjeren sam da će te Gospodin uslišati štogod ga zamoliš za mene. On je na tvoj zagovor obasuo sav svijet tolikim dobrima, napose ovdje u tvom Svetištu. Ti si naša Nada, ti si Posrednica između Boga i ljudi, ti si naša Odvjetnica, ti si Utočište grešnika! Reci barem jednu riječ za mene i tvoj će mi Sin dati što mi treba.... (u tišini izrazi svoju potrebu) ..............
Ti si mi nada, utjeha, radost i život. Tebi se molim. Tebi se nadam. Amen.
Zdravo Marijo............
Zdravo Kraljice .........

GOSPINA KRUNICA
(Dok izgovaraš 10 Zdravo Marijo, razmišljaj o navedenom otajstvu)

Radosna

1. Navještenje
U prvom radosnom otajstvu razmišljat čemo, kako je anđeo Gabrijel navjestio Mariji da će začeti po Duhu Svetomu i roditi Sina Božjega.

2. Pohod Elizabeti
u drugom radosnom otajstvu razmišljat čemo, kako je blažena Djevica Marija posjetila svoju rodicu Elizabetu i ostala s njom tri mjeseca.

3. Isusovo rođenje
u terećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo, kako je Blažena Djevica Marija rodila Isusa u betlehemskoj špilji i postavila ga u jasle.

4. Isusovo prikazanje
U četvrtom radosnom otajstvu razmišljat ćemo, kako je Blažena Djevica Marija, četrdeseti dan poslije poroda, prikazala u hramu Ocu nebeskomu svoga Sina, kojega je primio u naručje starac Šimun.

5. Isus pronađen u hramu
u petom radosnom otajstvu razmišljat ćemo, kakoje blažena Djevica Marija našla svoga dvanaestogodišnjeg Sina u hramu među učiteljima.

SLAVNA MAJKO SPASITELJA

Rajska dveri milostivna, koja vjerne vodiš k sreći, iznad mora zvijezdo divna!
O pomozi palom svijetu koji želi ozdravljenje, ti, što rodi Stvorca svoga prirodi na udivljenje!
Čuvši pozdrav Gabrijela donese nam život svima Djevom zače, Djevom osta: Smiluj nam se grešnicima!


MOLITVA GOSPI OD KARAVAJA

Slavna moja Majko Marijo, Gospe od karavaja, ti si žalosnu Ivanicu utješila i uslišala. Isprosila si obraćenje i podjelila mnoge milosti svima koji su se te iskreno zazvali. I ja te usrdno i ponizno molim: pomozi mi u potrebama i u nevolji, isprosi mi zdravlje dušu i tijela u ovom životu i nebesku slavu u vječnosti. Amen.

Pomoćnice kršćana, moli za nas.

POSVETA

O Gospo moja, o Majko moja, tebi se potpuno darivam. I da ti pokažem svoju odanost, posvećujem ti danas svoje oči, svoje uši, svoja usta i svoje srce – svega sebe. Kad sam dakle sav tvoj, dobra Majko, čuvaj me i brani kao stvar i svojinu svoju.


RAJSKA KRUNO, RAJSKA SLAVO,

Anđeoska Gospo,zdravo!
Ti si korijen, ti si vrata,
s kojih sinu svijetlost zlata.
Ti si ljiljan djevičanstva,
Ti si nakit čovječanstva.
Zdravo, puna svih milina,
Moli za nas svoga Sina!


MAJCI ČOVJEČANSTVA

O Majko Božja,
zoro naših zora,
Ti zvijezdo stara nad kolijevkom ubogara,
Otvori vjeđe nad ponorom neše tmine i pogledaj,
Koliko bijednika ide svijetom bez Boga i bez istine.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Majko Božja,
Zoro naših zora,
Ti oko patnje i nevolje naše,
prospi srebro milosrđa svoga!
I vrati nam svijetlo,
vrati nam ljubav,
vrati nam Boga!
ZA BOLESNIKE

O Marijo, zdravlje bolesnih, budi uz postelju svih bolesnika na svijetu.
I onih koji su ovog časa izgubili svijest i brzo će umrijeti.
I onih koji su izgubili nadu u ozdravljenje.
I onih koji viču i plaču od boli.
I onih koji se ne mogu liječiti jer nemaju novaca.
I onih koji bi htjeli hodati, a moraju ostati nepomični.
I onih koji bi morali ležati, a siromaštvo ih tjera da rade.
I onih koji bdiju duge noći jer ne mogu zaspati.
I onih koje nitko ne posjećuje i njeguje.
Osobito onih koji ne vjeruju u bolji život.
I onih koji se ne bune i proklinju Boga.
I onih, koji ne znaju da je Krist trpio još teže i mučnije ...
Zdravlje bolesnih, moli za nas.
Utjeho žalosnih, moli za nas.


ZAHVALA GOSPI

Evo me opet pred tobom, slavna Gospe od Karavaja! Dolazim k tebi radosna srca i zahvalne duše da ti kažem: Hvala! Ti si mi učinila dobro, ti si mi Majka. Ja sam plakao a ti me čula. Bio radostan a ti me čula. Bio sam žalostan a ti si me utješila. Blagoslovljena bila na nebu i na zemlji! Kako da ti pokažem zahvalnost? Svoj cijeli život posvećujem tebi. Širit ću tvoju pobožnost i vodit ću u tvoje Svetište sve kojima si potrebna. Ti si Zvijezda nade i Zora boljega dana za čitav svijet. Neka te zajedno sa mnom blagoslivljaju svi narodi. Neka te blaženom nazivaju svi naraštaji. Stoput HVALA izriče ti moje srce koje gori ljubavlju i zahvalnošću prema tebi.