• CroatianEnglishFrenchGermanItalianPolish
  • +385 (0)22 / 438 648

NP Krka

biluiabuk2

Rijeka Krka je vodom najbogatija naša kršna rijeka, duboko kanjonski usječena u vapnenačku zaravan, s brojnim sedrenim slapištima koja čine “ogrlice”. Vodotok je djelomično ujezeren, obiluje endemičnim vrstama, a posebno je značajna mekousna pastrva.

Na području Parka nalaze se i ostaci više srednjovjekovnih starohrvatskih utvrda iz 14. stoljeća. Među sakralnim zdanjima najvrjedniji dragulj parka su franjevačka crkva i samostan na otočiću Visovcu . Nacionalni park Krka prostire se od Knina do Skradina.Nizvodno od Skradina Krka čini naš jedini estuarij, tako da je plovna od mora do Skradina.Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih ekosustava.Namjena mu je prvenstveno znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna, a turističke djelatnosti u ulozi su posjećivanja i razgledavanja.Nacionalni park ŤKrkať proglašen je 1985. god. i sedmi je Nacionalni park Hrvatske. Smješten je u cijelosti na području Šibensko-kninske županije,a obuhvaća površinu od 109 km2 uz tok Krke: dva kilometra nizvodno od Knina do Skradina i donji tok Čikole.S potopljenim dijelom ušća duga je oko 72,5 km i po dužini je 22 rijeka u Hrvatskoj.Rijeka Krka izvire u podnožju planine Dinare, 3,5 km sjeveroistočno od Knina podno 22 m visokog, zimi bučnog a ljeti bezvodnog Topoljskog slapa, Velikog buka ili Krčića slapa.Dužina slatkovodnog vodotoka je 49, a bocatog 23,5 km.Značajni pritoci rijeke su Krčić, Kosovčica, Orašnica, Butišnica i Čikola s Vrbom.Sa svojih sedam sedrenih slapova i ukupnim padom od 242 m Krka je prirodni i krški fenomen.

NP Krka Web

skradinskibuk3

rokislapogrlice

Infnik